Cách sử dụng APP + WEB

Cách đặt hàng và thanh toán online qua VNPAY bằng thẻ nội địa và QRPay

1. Vào trang web giatnhanh.com.vn

- Nhập số điện thoại của bạn và click vào nút đặt lịch giặt

2. Nhập thông tin của bạn 

Lưu ý ngày giờ yêu cầu lấy hàng là lịch hẹn nhân viên Giặt Nhanh qua nhà bạn lấy đồ

3. Chọn đồ muốn đặt để giặt

4. Sau khi chọn sản phẩm giặt sẽ như sau

5. Sau khi chọn xong sẽ click vào xác nhận

6. Khi click xác nhận xong thì sẽ chuyển sang thông tin trạng thái đơn hàng.

Lưu ý: bạn có thể thanh toán online luôn hoặc thanh toán bằng tiền mặt khi giặt xong

7. Nếu bạn click thanh toán online thì trang web tự động chuyển sang VNPay để bạn chọn phương thức thanh toán

8. Nếu chọn Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng thi click chọn

9. Ra thông tin nhập thẻ ngân hàng để bạn thanh toán online

10. Khi thanh toán thành công thì bạn sẽ có thông báo như sau: